Privacyverklaring

In deze verklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Mijn stijl BV is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opbouw:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)
Uw persoonsgegevens worden door Mijn stijl BV verwerkt betreffende; het inloggen in de webshop en het daaraan gekoppeld verwerken van bestellingen, het factureren van bestellingen en het versturen van een nieuwsbrief.

2. Marketingactiviteiten
Mijn Stijl BV, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten.

3. Beveiligingsniveau
Mijn Stijl BV beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: Mijn Stijl B.V.
P. Peters, D. Peters
Nijverheidstraat 10
4261 TK Wijk en Aalburg
info@mijnstijl.com

6. Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor ons privacy aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.mijnstijl.com) worden gepubliceerd.